Motor Power Finland Oy myöntää rekisteröitävälle ajoneuvolle ostopäivästä lukien 5 vuoden / 30 000 km takuun. Takuu koskee
yksityiskäyttöä, muille käyttäjille sovelletaan käyttötarkoituksen perusteella pääsääntöisesti virhevastuuta, jollei kirjallisesti muuta sovita.

Huoltokirjassa mainitut huoltokohteet on suoritettava huoltoliikkeessä, 12 kk huolto tulee olla suoritettu ajoneuvon käyttömäärästä
riippumatta. Takuuehdot löytyvät kokonaisuudessaan ajoneuvon käyttöohjekirjasta.